UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO

 
 
REGULAMIN
XV BIEG I NORDIC WALKING Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2018r.
 
1. Cel:
Uczczenie Dnia 11 listopada -Święta Niepodległości
Propagowanie aktywnych form wypoczynku:
- bieg
- nordic walking
Promocja Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie
2.  Organizatorzy:
- Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Przeźmierowo
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne

3. Partnerzy:
- Gmina Tarnowo Podgórne
- Powiat Poznański
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie
- Instytut Zdrowia i Urody ASPAZJA
- Centrum Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian - S.C.
- CzasNaCHIP.pl
- Flow Events Jędrzej Popielarz
- Kaskada Hotel i Restauracja

4. Patronat:
- Szkoła Podstawowa  im. Polskich Noblistów w Baranowie
- Portal i miesięcznik Puls Gminy Tarnowo Podgóne

5. Miejsce i termin imprezy:
- termin przeprowadzenia imprezy: niedziela , 11 listopada 2018r.
- start: Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93a
- meta: Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93a
- biuro zawodów:  Hala Sportowa OSiR przy Gimnazjum w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93a.

6. Dystans
Trasa biegu i marszu ma charakter przełajowy ( strome podbiegi). Przebiegać będzie oznakowanym szlakiem wzdłuż jeziora Kierskiego:
- bieg główny - dystans około 7,5 km
- bieg krótki – dystans około 4km
- nordic walking  dystans około 4km

7.Uczestnictwo:
- impreza ma charakter otwarty.
- dla uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda na start podpisana przez rodzica lub opiekuna.
- uczestnikami rankingu sołectw stają się automatycznie wszystkie osoby startujące w  biegu głównym, krótkim i nordic  walking, które przy rejestracji podały jako miejsce swojego zameldowania wieś z  terenu Gminy Tarnowo Podgórne.
- uczestnictwo w biegu i nordic walking jest bezpłatne.

8.  Zgłoszenia:
a) Zgłoszeń elektronicznych można dokonywać do dnia 5 listopada 2018 do godziny 24:00 online na  stronie www.ukssprint.pl oraz  www.czasnachip.pl/2018/baranowo.php  
b) Po tym terminie, jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany:
- do dnia 7 listopada 2018 do godz. 24:00 tylko na adres kachnapb@gmail.com
- w dniu imprezy 11 listopada 2018 do godz. 13:00 w biurze zawodów.
 
Limit zgłoszeń elektronicznych, opisanych w pkt. 9 a), jest ograniczony do 300 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator dopuszcza możliwość uruchomienia dodatkowej puli miejsc w liczbie 50. miejsca te udostępnione zostaną dla zgłoszeń opisanych w pkt. 9 b).
 
Każdy z uczestników przy zgłoszeniu jest zobowiązany okazać dokument tożsamości.
Nie ma możliwości przeniesienia numeru startowego na innego uczestnika.
Nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby, upoważnienia nie będą brane pod uwagę. 
Pakiety startowe nieodebrane nie mogą być przypisane do nowego zawodnika.
 
9. Klasyfikacja ogólna
Uczestnicy biegu głównego, biegu krótkiego oraz nordic walking będą klasyfikowani w kategorii ogólnej mężczyzn i kobiet. Oprócz tego tradycyjnie wyróżniony zostanie najstarszy i najmłodszy uczestnik. Podstawą klasyfikacji jest kolejność na mecie.
 
10. Klasyfikacja rankingu sołectw:
Udział osób z danego sołectwa jest nieograniczony. Punkty dla swojego sołectwa zdobywa tylko jedna osoba, ta która będzie najwyżej sklasyfikowana na mecie. Punkty zdobywamy osobno w biegu głównym, krótkim i w nordic walking. Każdy zawodnik na czas zawodów jest zobowiązany posiadać dokument tożsamości potwierdzający zameldowanie w danej wsi.
 
12. Nagrody.
- nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymują zwycięzcy klasyfikacji ogólnych w  biegu głównym, krótkim i nordic walking
- pamiątkowe medale otrzymuja wszysy uczestnicy.
 
11. Pomiar czasu i numery startowe:
Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę CzasNaCHIP.pl z wykorzystaniem ZWROTNYCH chipów elektronicznych. Chip należy przymocować do buta. Po zakończonym biegu / marszu należy obowiązkowo zrócić chip u wyznaczonego przedstawiciela Organizatora.
Numery startowe wydane podczas weryfikacji są  bezzwrotne.
 

PROGRAM MINUTOWY
09:00 – 13:00              zgłoszenia do rajdu i biegu
14:00                           start biegu
14:10                           start nordic walking
15:30 – 16:45              ciepły poczęstunek, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
17:00                           zakończenie imprezy

 
9. Postanowienia końcowe:
 
- Organizatorzy zapewniają bezpłatny ciepły poczęstunek i napoje na mecie
- Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną  
- impreza odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę
- impreza ma charakter rekreacyjny
- regulaminy i mapki biegu oraz nordic walking są dostępne na stronach www.ukssprint.pl, - www.osir.pl, www.czasnachip.pl/2018/baranowo.php
- Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
- sprawy sporne nie ujęte  w wyżej wymienionych regulaminach rozstrzyga sędzia konkurencji lub organizator
 
Dodatkowe informacje w sprawach biegu można uzyskać u Katarzyny Polańskiej-Bebejewskiej, tel. 508170938.
Dodatkowe informacje w sprawie Mistrzostw Sołectw można uzyskać u organizatora w dniu imprezy.
 
XV Bieg i Nordic Walking jest współfinansowany przez
Gminę Tarnowo Podgórne oraz Powiat Poznański
 
         
      
Copyright ©2017 ukssprint.pl, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem