UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" Przeźmierowo, z siedzibą w Przeźmierowie, przy ul. Krótkiej 13. Administrator prowadzi operaje przetwarzania następująych danych osobowych:
- imię i nazwisko (zawodnicy, Opiekunowie Prawni / Rodzice zawodników, osoby korzystające z formularza kontaktowego)
- data urodzenia (zawodnicy)
- PESEL (zawodnicy)
- adres zamieszkania (zawodnicy)
- e-mail (zawodncy, Opiekunowie Prawni / Rodzice, osoby korzystające z formularza kotaktowego)
- numer telefonu (zawodnikcy, Opiekunowie Prawni / Rodzice)
 
Przedstawicielem Administratora jest Katarzyna Polańska-Bebejewska, tel. 508 170 938
 
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Administratora, w szczególności prowadzenia treningów Klubu, organizowania obozów sportowych, ubezpieczenia zawodników, prowadzenia bieżącej ewidencji i dokumentacji zajęć sportowych, wyników i osiągnięć sportowych, spełnienia obowiązków  sprawozdawczych wynikających z realizacji odrębnych umów. Dane osobowe Opiekunów Prawnych / Rodziców zawodników przetwarzane są jedynie w celach kontaktowych. Dane osób korzystających z formularza przetwarzane sa jedynie w elaach kontaktowych.
 
Dane osobowe zawodników, w szczególności:
- imię i nazwisko
- miejsce zamieszkania
- data urodzenia ewentualnie PESEL
mogą być udostępnione następującym podmiotom:
- Poski Związek Lekkiej Atletyki,
- Gmina Tarnowo Podgórne, w zakressie ściśle związamym z realizacją  zleconych zadań publicznych (organizacja treningów, obozów, biegów masowych),
- Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska", w zakresie ściśle związanym z wykonywaniem zapisów  zawartego porozumienia (organizacja treningów),
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, w zakresie ściśle wiązanym z wykonywaniem zapisów zawartego porozumienia (organizacja treningów),
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń, w zakresie wymaganym zapisom ustawowym dotyczącym polis ubezpieczeniowych,
- organizatorom zawodów sportowych, w zakresie wymaganym do organizacji współzawodnictwa sportowego ( rejestracja, weryfikacja, administracja i publikacja wyników)
 
Dane osób, korzystających z formularza kontaktowego nie są udostępniane innym podmiotom.
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989, Dz. U. 1989, Nr 20 poz 104, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 oraz przepisy odrębne, w tym Ustawa o działaności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 wreśnia 2015 oraz przepisów odrębnych.
 
Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Administratora.
 
Wizerunek i dane osobowe zawodników (imię i nazwisko) mogą być umieszane na facebooku i stronie internetowej Administratora: www.ukssprint.pl w celu promocji działań oraz osiągnięć sportowych zawodników.
 
Dane osobowe zawodników związane ze stanem zdrowia, ograniczone jedynie do określenia zdolności  (lub jej braku) do uprawiania lekkiej atletyki, pozostają w wewnętrznej dokumentacji Administratora i są udostępniane do wglądu uprawnionym organizatorom zawodów sportowch.
 
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani orgnizacji międzynarodowych.
 
Dane osobowe podlegają przechowywaniu przez okres niezbędny do realizacji zadań Administratora, a dane dotyczące osiągniętych wyników sportowych do czasu ich dezaktualizacji. Po tym czasie podlegają trwałemu usunięciu ze wszystkich baz elektronicznych i archiwów papierowych.
 
Właściciele danych osobowych mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli Administartor nie ma nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy do ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli Administrator nie ma nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy do ich przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wnieienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osbowych.
 
Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będa profilowane.


(c)2017 ukssprint.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem